Tag Archives: svenska

Nationella prov – rättvis kunskapsmätare?

Den lokala dagstidningen gjorde nyligen sin journalistiska plikt och jämförde Nationella prov med slutbetyg på olika skolor. Där kan man bland annat läsa att i genomsnitt  så har 22,9 % av alla nior ett högre slutbetyg i svenska än på … Continue reading

Posted in Skolfrågor | Tagged , , , | 2 Comments

Att testa av läsförmågan

Enligt Skolinspektionens genomlysning av de internationella läsundersökningarna PISA och PIRLS så är den samlade läsförmågan hos de svenska skolungdomarna sämre än genomsnittet.  I den förra PISA- undersökningen som gjordes 2009 (som hade fokus på läsförståelse) undersöktes 15-åringars läsförståelse i 66 … Continue reading

Posted in Skolfrågor | Tagged , , , , | Leave a comment