Tag Archives: skolavslutning

Skolavslutningens rumsliga dilemma

Enligt Skolinspektionen ska skolavslutningar vila på traditioner, högtidlighet och gemensam närvaro. Inte på religiösa inslag. De stöder sig på Skollagen där det står att utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell, alltså vara saklig och allsidig och inte … Continue reading

Posted in Skolfrågor | Tagged , , , | 1 Comment

Att skiljas från sina elever

”Allting kan gå itu men mitt hjärta kan gå i tusen bitar…” Så kan det kännas när ens elever lämnar grundskolan för att hitta nya äventyr på livets väg. Vad är det jag gråter för som lärare där på skoltrappan? … Continue reading

Posted in Skolfrågor | Tagged , , | Leave a comment