Tag Archives: skola

Det flummiga dokumentet

Jag tycker det finns anledning att läsa det nu hårt kritiserade inriktningsdokument som målar upp en vision för framtidens skola i Staffanstorp. Intentionen i dokumentet är god; att vilja förbereda kommunens barn och ungdomar för en skola som inte bara ska verka … Continue reading

Posted in Skolfrågor | Tagged , , , | 1 Comment

Om att brinna för förändring – men inte brinna upp

Snart är sommaren över och många lärare börjar nu tänka på skolstarten fyllda med både gamla och nya elever/kollegor, föräldramöten, konferenser, nationella prov, betyg och naturligtvis den dagliga undervisningen som är lärarens viktigaste uppdrag. Frågor som ställs är: Hur ska … Continue reading

Posted in Skolfrågor | Tagged , , , | 1 Comment

Tala är silver och lyssna är guld – om retorik i skolan

I en undersökning som Utbildningsradion har gjort säger hela 21% av eleverna i åldrarna 13-18 år att de hellre stannar hemma än att går till skolan ifall de ska redovisa något muntligt. Samma elever menar att de fått undervisning i hur … Continue reading

Posted in Skolfrågor | Tagged , , , , | Leave a comment

Skolavslutningens rumsliga dilemma

Enligt Skolinspektionen ska skolavslutningar vila på traditioner, högtidlighet och gemensam närvaro. Inte på religiösa inslag. De stöder sig på Skollagen där det står att utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell, alltså vara saklig och allsidig och inte … Continue reading

Posted in Skolfrågor | Tagged , , , | 1 Comment

Lärares status vilar på politikers tyckanden

I TV:s olika debattprogram, inför riksdagsval och i olika tidningsartiklar är det för det mesta mer eller mindre aktiva politiker som uttalar sig om skolans innehåll, form och styrning. I Skola och samhälle har Jan Thavenius tidigare skrivit om  hur … Continue reading

Posted in Skolfrågor | Tagged , , , , | 2 Comments

Att skiljas från sina elever

”Allting kan gå itu men mitt hjärta kan gå i tusen bitar…” Så kan det kännas när ens elever lämnar grundskolan för att hitta nya äventyr på livets väg. Vad är det jag gråter för som lärare där på skoltrappan? … Continue reading

Posted in Skolfrågor | Tagged , , | Leave a comment

Arbetslagets styrka

På min skola är arbetslaget jag arbetar i ovärderligt. Där stöts och blöts ständigt olika varierande problem som har med de gemensamma eleverna att göra och tillsammans hittar vi strategier att hjälpa våra elever fram till de uppställda målen i … Continue reading

Posted in Skolfrågor | Tagged , , , | 2 Comments

Nationella prov – rättvis kunskapsmätare?

Den lokala dagstidningen gjorde nyligen sin journalistiska plikt och jämförde Nationella prov med slutbetyg på olika skolor. Där kan man bland annat läsa att i genomsnitt  så har 22,9 % av alla nior ett högre slutbetyg i svenska än på … Continue reading

Posted in Skolfrågor | Tagged , , , | 2 Comments

Till svenskämnets försvar

Hur många konsonanter finns det i följande ord: Eukalyptus Mannen på TV, som är bankdirektör svettas och säger att svenska var det svåraste ämnet i skolan eftersom att han hade problem med att stava. ”Ja, det är svårt att hålla … Continue reading

Posted in Skolfrågor | Tagged , , , , | Leave a comment

Skolan var inte bättre förr

Jag gick i grundskolan under 70-talet. Samma tid som vår utbildningsminister. Jag vet inte vilka erfarenheter han har av skolan, men den skola som jag kommer ihåg är inte en skola där några nya reformpedagogiska metoder hade slagit igenom på … Continue reading

Posted in Skolfrågor | Tagged , , , , , | 1 Comment