Tag Archives: religion

Skolavslutningens rumsliga dilemma

Enligt Skolinspektionen ska skolavslutningar vila på traditioner, högtidlighet och gemensam närvaro. Inte på religiösa inslag. De stöder sig på Skollagen där det står att utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell, alltså vara saklig och allsidig och inte … Continue reading

Posted in Skolfrågor | Tagged , , , | 1 Comment

Bulldozern Björklund är på gång

Vår bulldozer till skolminister Jan Björklund har funderat över kristendomens roll i skolan och kör nu över  Skolverkets förslag som går ut på att få en mer jämställd syn på ämnet Religionskunskap; och där världsreligionerna ska behandlas lika mycket. Björklund … Continue reading

Posted in Skolfrågor | Tagged , , | Leave a comment