Tag Archives: PISA

Att testa av läsförmågan

Enligt Skolinspektionens genomlysning av de internationella läsundersökningarna PISA och PIRLS så är den samlade läsförmågan hos de svenska skolungdomarna sämre än genomsnittet.  I den förra PISA- undersökningen som gjordes 2009 (som hade fokus på läsförståelse) undersöktes 15-åringars läsförståelse i 66 … Continue reading

Posted in Skolfrågor | Tagged , , , , | Leave a comment