Tag Archives: läsning

Att testa av läsförmågan

Enligt Skolinspektionens genomlysning av de internationella läsundersökningarna PISA och PIRLS så är den samlade läsförmågan hos de svenska skolungdomarna sämre än genomsnittet.  I den förra PISA- undersökningen som gjordes 2009 (som hade fokus på läsförståelse) undersöktes 15-åringars läsförståelse i 66 … Continue reading

Posted in Skolfrågor | Tagged , , , , | Leave a comment

Boksamtalets starka kraft

Boksamtalet –  vad gjorde jag utan detta fantastiska forum? Jag känner mig alltid stärkt när jag lämnar en svensklektion där boksamtalet verkligen har blivit ett samtal som  vågat sig utanför ramarna, där elevernas lästa texter har lagts åt sidan och … Continue reading

Posted in Skolfrågor | Tagged , , | Leave a comment