Tag Archives: lärarlegitimation

Höjer legitimationen lärandet?

Lärarlegitimationen ska nu införas och lärare som inte är behöriga i det som de undervisar i ska få möjlighet innan 2015 att uppgradera sin formella behörighet. Mycket bra och ett steg i rätt riktning mot att göra lärarjobbet mer attraktivt … Continue reading

Posted in Skolfrågor | Tagged , , | Leave a comment

Vad innebär lärarlegitimation?

Just nu i denna stund diskuteras och beslutas det i riksdagen huruvida lärarna ska få en legitimation eller inte. När man går igenom Regeringens proposition om detta så är förslaget att du som nyutbildad lärare eller förskollärare ska ha “tjänstgjort minst … Continue reading

Posted in Skolfrågor | Tagged | Leave a comment