Tag Archives: lärande

Arbetslagets styrka

På min skola är arbetslaget jag arbetar i ovärderligt. Där stöts och blöts ständigt olika varierande problem som har med de gemensamma eleverna att göra och tillsammans hittar vi strategier att hjälpa våra elever fram till de uppställda målen i … Continue reading

Posted in Skolfrågor | Tagged , , , | 2 Comments

Rörlig bild och sociala medier – verktyg för lärande!

Jag ser lärande som en socio-kulturell-praxis – tänkande, talande, läsande, lärande, problemlösande är inte sprungna ur en inre mental idévärld, utan måste förstås som aktiviteter. Vad barn/ungdomar gör är viktigt för deras utveckling – inte vad de ”har i huvudet”. Jag … Continue reading

Posted in Skolfrågor | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Inget möte – inget lärande

Skolans framgångar  verkar i den allmänna debatten bero på hur man GÖR i klassrummet, alltså  vilka metoder man använder sig av. Som lärare funderar jag över om det finns någon metod med stort M som kan vara den ultimata och … Continue reading

Posted in Skolfrågor | Tagged , , , | Leave a comment

Smartare än en femteklassare?

Hamnar i programmet Smartare än en femteklassare. Ett program där vuxna människor ska matchas mot barn som går i femte klass. Om den vuxne inte klarar av sin nivå får olika barn hjälpa den vuxne uppåt. Som tävlande får man … Continue reading

Posted in Film och TV, Skolfrågor | Tagged , , , | 2 Comments

Hur ska skolan förhålla sig till Google Translate?

Jag fick ett mail från en kollega som hade upptäckt att några av mina mentorselever i nian hade använt  Google Translate när de skulle översätta en text från ett främmande språk och nu berättade hon att de riskerade att få … Continue reading

Posted in Skolfrågor | Tagged , , , | 3 Comments

Skolan dödar kreativiteten

Såg på Skavlan och blir så glad när han bjuder in personer som Sir Ken Robinson som verkligen har något vettigt och bekräftande att säga en fredagkväll. Skolans i många fall förlegade  och ålderdomliga sätt att undervisa dödar kreativiteten hos … Continue reading

Posted in Skolfrågor, Uncategorized | Tagged , , , | 1 Comment