Tag Archives: kunskap

Skolan var inte bättre förr

Jag gick i grundskolan under 70-talet. Samma tid som vår utbildningsminister. Jag vet inte vilka erfarenheter han har av skolan, men den skola som jag kommer ihåg är inte en skola där några nya reformpedagogiska metoder hade slagit igenom på … Continue reading

Posted in Skolfrågor | Tagged , , , , , | 1 Comment

Inget möte – inget lärande

Skolans framgångar  verkar i den allmänna debatten bero på hur man GÖR i klassrummet, alltså  vilka metoder man använder sig av. Som lärare funderar jag över om det finns någon metod med stort M som kan vara den ultimata och … Continue reading

Posted in Skolfrågor | Tagged , , , | Leave a comment

Höjer legitimationen lärandet?

Lärarlegitimationen ska nu införas och lärare som inte är behöriga i det som de undervisar i ska få möjlighet innan 2015 att uppgradera sin formella behörighet. Mycket bra och ett steg i rätt riktning mot att göra lärarjobbet mer attraktivt … Continue reading

Posted in Skolfrågor | Tagged , , | Leave a comment

Hur ska skolan förhålla sig till Google Translate?

Jag fick ett mail från en kollega som hade upptäckt att några av mina mentorselever i nian hade använt  Google Translate när de skulle översätta en text från ett främmande språk och nu berättade hon att de riskerade att få … Continue reading

Posted in Skolfrågor | Tagged , , , | 3 Comments