Category Archives: Skolfrågor

Två veckor som rektor – snart är jag redo

Två veckor som rektor. Två veckor av intensiv information om allt från hur den kommunala organisationen fungerar till föräldramöte och lönesättning. Det har varit många personliga möten med nya medarbetare, föräldrar och framförallt skolans kärntrupp, dess elever som jag mött … Continue reading

Posted in Skolfrågor, Uncategorized | Leave a comment

Det flummiga dokumentet

Jag tycker det finns anledning att läsa det nu hårt kritiserade inriktningsdokument som målar upp en vision för framtidens skola i Staffanstorp. Intentionen i dokumentet är god; att vilja förbereda kommunens barn och ungdomar för en skola som inte bara ska verka … Continue reading

Posted in Skolfrågor | Tagged , , , | 1 Comment

Om att brinna för förändring – men inte brinna upp

Snart är sommaren över och många lärare börjar nu tänka på skolstarten fyllda med både gamla och nya elever/kollegor, föräldramöten, konferenser, nationella prov, betyg och naturligtvis den dagliga undervisningen som är lärarens viktigaste uppdrag. Frågor som ställs är: Hur ska … Continue reading

Posted in Skolfrågor | Tagged , , , | 1 Comment

Tala är silver och lyssna är guld – om retorik i skolan

I en undersökning som Utbildningsradion har gjort säger hela 21% av eleverna i åldrarna 13-18 år att de hellre stannar hemma än att går till skolan ifall de ska redovisa något muntligt. Samma elever menar att de fått undervisning i hur … Continue reading

Posted in Skolfrågor | Tagged , , , , | Leave a comment

Skolavslutningens rumsliga dilemma

Enligt Skolinspektionen ska skolavslutningar vila på traditioner, högtidlighet och gemensam närvaro. Inte på religiösa inslag. De stöder sig på Skollagen där det står att utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell, alltså vara saklig och allsidig och inte … Continue reading

Posted in Skolfrågor | Tagged , , , | 1 Comment

#Lärartycket 18 – Att tycka eller inte tycka? Det är frågan.

Jag tackar Magdalena Ronnby för hennes positiva inställning till läraryrket och det viktiga mötet med eleverna som får henne att vilja gå till jobbet även under “gråtunga långdagar”. Under en lunch med en av kollega kom vi att prata om … Continue reading

Posted in Skolfrågor | 2 Comments

Lärares status vilar på politikers tyckanden

I TV:s olika debattprogram, inför riksdagsval och i olika tidningsartiklar är det för det mesta mer eller mindre aktiva politiker som uttalar sig om skolans innehåll, form och styrning. I Skola och samhälle har Jan Thavenius tidigare skrivit om  hur … Continue reading

Posted in Skolfrågor | Tagged , , , , | 2 Comments