Det flummiga dokumentet

Jag tycker det finns anledning att läsa det nu hårt kritiserade inriktningsdokument som målar upp en vision för framtidens skola i Staffanstorp. Intentionen i dokumentet är god; att vilja förbereda kommunens barn och ungdomar för en skola som inte bara ska verka NU utan även i FRAMTIDEN. Det finns dock vissa formuleringar som tangerar det ogripbara och den kritik om flum som framkommit är inte konstig att förstå.

I texten står det bl a att lokalerna som barnen vistas i har betydelse för lärandet, vilket jag kan hålla med om men här blir det tyvärr olyckligt formulerat: En ny pedagogisk verksamhet bygger i grunden på en enda föreställning, nämligen den om att synliggöra lärandeprocessen. Hittills har skolan varit en plats för kunskap. Den har symboliserats av boken, materielrummet och inte minst själva skolhuset (§41 Framtidens skola och framtidens lärmiljö)

En pedagogisk verksamhets främsta syfte är väl att synliggöra lärandeprocessen. Men jag blir direkt frågande när nästa mening staplas upp:  hittills har skolan varit en plats för kunskap.  Ska inte skolan fortsätta att vara en plats för kunskapande? Menar de att boken, materielrummet och skolhuset är saker som står i vägen för detta? Jag får inga svar på lösningar om hur de tänker sig verksamheten i konkret utformning.

Det avsnitt som sedan följer om skolan som ett smakprov på framtidens arbetsliv är helt enkelt väldigt dåligt formulerat. Jag förstår ingenting av vad de vill säga med texten. Jag har försökt läsa om och om igen. Texten saknar helt logisk struktur och känns som ett första utkast före respons och bearbetning. De skriver om att framtidens arbetsplatser ska vara mobila, komplexa och subjektiva. Det jag retar mig på i första meningen i avsnittet  är just den tvärsäkra meningen  Vi vet väldigt mycket om hur de arbetsplatser kommer att se ut vid vilka våra elever kommer att hamna.  Hm, vem vet det och hur har de kommit fram till de slutsatserna?

Sedan följer det stycke som kanske blivit mest citerad i olika tidningar:

En skola som är framtiden har inte klasser, lektioner, stadier, elever eller lärare. Den har i stället en oerhört komplex miljö där människor pusslar med sig själv, sina avsikter och sina resurser för att komma ut ur dagen rikare än de kom in. I en sådan miljö är planering fullständig underordnad förmågan att skapa något nytt och värdefullt i stunden. (§41 Framtidens skola och lärmiljö)

Jag håller helt och hållet med kritiken som framkommit gentemot dessa olyckliga formuleringar. Även fast jag kan förstå skribenternas tanke  om att bryta upp en fast struktur, som i många fall kanske mer hämmar än utvecklar lärandet, är denna vision inte  något som lockar mig som lärare att arbeta i. …människor som pusslar med sig själv, sina avsikter och sina resurser. Vad sjutton gör man då? Vem pusslar och med vad?

För mig låter hela det citerade stycket ovan bara skumt. Skolans verksamhet skymtar fram som en ljusskygg tillvaro där de som arbetar där (både lärare och elever) vandrar planlöst omkring och  gör något i stundens ingivelse utan något som helst mål.

Är det att förbereda våra barn och ungdomar för framtidens samhälle? En verksamhet där man tror att man genom byte av namnen på företeelser  skapar ett nytänkande. Detta anser jag vara ett hån mot lärarkårens status, som i dagsläget inte står sig så högt i kurs ändå. Tänker mig samma formulering inom sjukvården: Ett lasarett som är framtiden har inte patienter, operationssalar, behandlingsrum eller läkare. Den har en oerhörd komplex miljö som pusslar med sig själva…. Blir omhändertagandet och vården bättre då?

Gör om, gör bättre!

Advertisements

About elilan

Medmänniska som gillar möten av olika slag. Blir lycklig av människor som ger mer energi än tar. Blir förbannad på intolerans och inskränkthet. Försöker lyssna mer än tala och tror att det kan leda till att jag blir en klokare människa.
This entry was posted in Skolfrågor and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Det flummiga dokumentet

  1. Elisabeth,

    Jag tycker det är bra att man har visioner om hur framtidens skola ska se ut. Sen håller jag med om att det finns formuleringar som behöver ändras. Skolan har under lång tid haft ett stort fokus på att använda böcker och det är något som har varit helt naturligt då vi endast haft ett fåtal olika medier att tillgå till för mellan fem och tio år sedan när Internet på allvar började blomstra. Nu har vi en situation där vi istället har en omfattande flora medier där boken är ett av många medier. Ett förändrat medielandskap helt enkelt.

    Det är detta förändrade medielandskap med allt vad det innebär som jag tycker att man borde satt fokus på istället för att i vaga ordalag anse att boken är ett hinder för utveckling. För vi behöver verkligen mångfalden av medier i skolan och då vore det fel att utesluta ett media som boken.

    Fredrik (Helsingborg)
    @Valaret2010, http://frekar12.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s