Tala är silver och lyssna är guld – om retorik i skolan

I en undersökning som Utbildningsradion har gjort säger hela 21% av eleverna i åldrarna 13-18 år att de hellre stannar hemma än att går till skolan ifall de ska redovisa något muntligt. Samma elever menar att de fått undervisning i hur man talar inför klassen men att det ändå känns obehagligt och skrämmande. Detta är en allvarlig signal på att undervisningen i muntlig framställning kanske inte går fram och måste förändras. Ingen ska behöva vara rädd för att tala högt inför en grupp.

Att arbeta med muntlig framställning i skolan är inte längre bara en fråga för svenskämnet enligt nya kursplanerna, även fast svenskläraren i de äldre årskurserna är den som bedömer förmågan. Alla ämnen har lika stort ansvar att få eleverna att utveckla muntlighet.

Att tala och lyssna är två färdigheter som fortfarande är underordnade skriva och läsa i svenskämnet och Kent Adelmann som skrivit om lyssnandet i avhandlingen Att lyssna till röster: ett vidgat lyssnandebegrepp i ett didaktiskt perspektiv (2002) menar att det hänger ihop med att det inte finns någon tradition att falla tillbaka på som lärare när det gäller “explicit undervisning i konsten att lyssna” i jämförelse med exempelvis läs-och skrivundervisning (Adelmann, 2002, s.263). Detta gäller kanske inte lika mycket talandet men dessa två färdigheter hänger ihop och för att tala och nå fram med ett budskap måste någon lyssna, annars helt meningslöst.

Anledningen till varför det ser ut så är enligt min egen teori att“…. färdigheterna tala och lyssna, som vi människor lär oss först i livet är till sin form både flyktiga och dessutom svåra att diagnosticera. Färdigheterna skriva och läsa är mer beständiga och kräver synlig ”aktivitet” för de som utövar dem och dessutom är de mätbara på ett mer tydligt sätt, vilket är tacksamt i en verksamhet där människors kunskaper ständigt ska mätas, värderas och betygsättas.” Landström, E. Röster i dialog (2009)

Vad är då förutsättningarna för att elever ska kunna utveckla förmågorna tala och lyssna? I första hand handlar det mycket om elevens självtillit och vilket klassrumsklimat som eleven får möjlighet att vistas i. Att tala i grupp har både psykologiska och tekniska aspekter. Psykologiska: att vilja och våga tala i ett icke vardagligt sammanhang. Tekniskt: att kunna tala högt, tydligt, avspänt och med ögonkontakt.

VILJA – VÅGA – KUNNA är ledorden.

Hur jobbar man på ett  inspirerande sätt med muntlig framställning och retorik i skolan?

När jag ställde frågan vad de viktigaste komponenterna är för att få eleverna att tala/lyssna i klassrummet så svarade Anne-Marie Körling på twitter bl a: “Upplevelse att delta, ingå och bli tagen på allvar. Ett möte mellan läraren och eleven som bygger på respekt”. Detta är något som jag helt håller med om.

Jag tycker att grunden i alla sammanhang måste vara att få igång ett klimat där klassrumssamtalen delas av så många som möjligt i rummet. Här handlar det mycket om att skapa balans mellan att mjukt pressa på samtidigt som man respekterar individens integritet. Här finns det ju möjlighet att vid exemeplvis klassråd eller litteratursamtal använda sig av olika tekniska hjälpmedel som exempelvis www.todaysmeet.com där eleven kan skriva fram sina tankar och på så sätt synliggöras inför andra på skärmen. Det är alltid ett bra sätt att först skriva och sedan få formulera det muntligt. Tanken hinner med på ett annat sätt då.

Det finns massor med kloka tips och idéer om hur man kan jobba med muntlig framställning men här kommer ett litet axplock på saker som jag brukar arbeta med och som jag tycker fungerar för att få igång de olika diskurserna tal/samtal och lyssna:

Högläsning – träna att lyssna på sin egen röst (individuellt med inspelning, tillsammans med andra i olika grupper, i “bikupor”) för att bli medveten om rösvolym, artikulation, betoning, tempo, pauser, uttrycksfullhet, inlevelse. Viktigt att ge respons – både från läraren och kamrater.

Drama/film – en väg till frigörelse och fördjupning. Improvisationsteater som Talk show, minisåpor, sagor, dokumentärfilmer, videobloggar osv

Digitala berättelser – låta eleverna skapa egna berättelser multimodalt. Se mer på sajten Ung kommunikation om detta.

Radio/podcast – låta eleverna spela in egna radioprogram, typ Sommar

Hålla muntliga föredrag – berättelser och  informerande whiteboardtal är en bra start att möta en större publik (gärna par i början). Att rita och förklara är ett enkelt sätt och kräver inga speciella hjälpmedel annat än en tavla och en penna. Viktigt att ha många lektioner om hur man presenterar på bästa sätt, träna på var/hur man står, kroppsspråkets betydelse m.m.

Debatter i lag  – aktuella ämnen som debatteras. Här finns ju också möjligheten att gå in i olika roller, vilket underlättar framförandet för många

Argumenterande tal – argumentationsteori och uppbyggnad av tal (skapar säkerhet om man får lära sig strukturen). Svårighetsgraden  anpassas efter individen och gruppen. Stilfigurer. Lyssna på kända talares argumentation.

Jag tror det viktigaste är att det hela tiden finns möjliga organiserade tillfällen att få tala (inte bara inofficiellt i korridoren) samt att någon lyssnar aktivt. Det skapar en medvetenhet om kommunikationens kraft, vilket är ett av demokratins viktigaste medel.

Slutligen vill jag tipsa om Utbildningsradion som satsar stort på retorik nu under våren och här kan man gå in och läsa, se på filmer, lyssna på radioprogram om hur man kan arbeta med retorik i skolan. Där finns också ett ypperligt bra material som man kan beställa som heter Retorikboxen.

About elilan

Medmänniska som gillar möten av olika slag. Blir lycklig av människor som ger mer energi än tar. Blir förbannad på intolerans och inskränkthet. Försöker lyssna mer än tala och tror att det kan leda till att jag blir en klokare människa.
This entry was posted in Skolfrågor and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s