Skolavslutningens rumsliga dilemma

Enligt Skolinspektionen ska skolavslutningar vila på traditioner, högtidlighet och gemensam närvaro. Inte på religiösa inslag. De stöder sig på Skollagen där det står att utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell, alltså vara saklig och allsidig och inte ha några religiösa inslag. Undantaget är vissa friskolor och skolor där konfessionella inslag får förekomma i utbildningen, dock inte i undervisningen. Vad det betyder vet jag inte riktigt men anar att det kan betyda att dessa skolor kan ha skolavslutning i kyrkan om de så önskar. Det ska dock bygga på frivillighet.

För mig personligen tycker jag det är fint och viktigt med kristna ceremonier eftersom jag är uppvuxen inom den traditionen och för egen del hade jag gärna firat alla avslutningar i kyrkan. Men, som undervisande lärare, och med tanke på att alla barn med olika trosuppfattningar ska kunna vara med att fira denna viktiga dag med sina klasskamrater, så måste man tänka till mer än en gång om var man håller till på skolans sista dag.

Det jag dock tycker är märkligt och som jag vänder mig emot är skolor som väljer att ha skolavslutning i kyrkan, men låter prästen enbart vara konfrencier utan att få be böner och ge välsignelse, vilket är prästens uppdrag. Som präst skulle jag inte ställa upp på det. Hur är det med psalmen Den blomstertid nu kommer? Ska den verkligen sjungas? Är det bara en gammal tradition eller är det en kristen psalm som är konfessionell och ska förbjudas? 

Hur man än vrider och vänder på detta dilemma så är gränsen fin mellan vad som är byggt på icke-konfessionella traditioner och samvaro å ena sidan och kristna konfessionella dito å andra sidan.

Advertisements

About elilan

Medmänniska som gillar möten av olika slag. Blir lycklig av människor som ger mer energi än tar. Blir förbannad på intolerans och inskränkthet. Försöker lyssna mer än tala och tror att det kan leda till att jag blir en klokare människa.
This entry was posted in Skolfrågor and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Skolavslutningens rumsliga dilemma

  1. Johnny Lilja says:

    Konfessionella inslag får inte förekomma på obligatorisk skoltid. Lagen är klar och tydlig. Om kyrkan kräver lagbrott så ska kyrkan inte användas till skolavslutning. Om man skippar mumbojumbo däremot så är det OK.
    Frivilligt deltagande i aktiviteter UTANFÖR ordinarie undervisning, alltså även UTANFÖR avslutningarna kan vara konfessionell. Det är alltså inte OK att den ordinarie avslutningen på en religiös friskola är konfessionell.
    Nej, Den blomstertid nu kommer räknas som traditionell och inte konfessionell. Har aldrig sett någon protestera mot den f.ö.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s