Till svenskämnets försvar

Hur många konsonanter finns det i följande ord: Eukalyptus

Mannen på TV, som är bankdirektör svettas och säger att svenska var det svåraste ämnet i skolan eftersom att han hade problem med att stava. ”Ja, det är svårt att hålla reda på sådana saker”,  säger programledaren, som förstärker bankdirektörens tvivel om svårigheten om vad som är konsonanter och vad som är vokaler. ”Vad hade du för betyg i svenska egentligen?” fortsätter han. Bankdirektören svettas än mer och viskar lite undfallande att han hade trea.

Hur framställs svenskämnet i det offentliga rummet?

Modersmål för de flesta och andraspråk för andra som bor i det här landet. Ett språk som vi kommunicerar med dagligen, både muntligt och skriftligt på olika nivåer. Men så fort man pratar om svenska som skolämne, är det den svåra grammatiken eller stavningsproblematiken som ska ventileras. Varför är man så benägen att framställa svenska som tråkigt och fantasilöst så fort man kallar det SKOLÄMNE? Antagligen beror det på dåliga erfarenheter av en svenskundervisning som varit alltför fokuserad på sönderdelning av språket istället för att se språket som en helhet där kommunikation är det centrala. Eller så är det så att själva skolkontexten skapar missnöjet, och då kan det gälla vilket ämne som helst.

I Lgr 11 står det i första stycket under svenskämnet:

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Det är mycket bra uttryckt och det är det som svenskämnet i skolan ska handla om, att se språket som ett redskap för tänkande, kommunikation och lärande. Det är det som är kärnan och det är det som vi lärare ska fördjupa oss i under lektionerna att förmedla till eleverna . Språket är en språngbräda som ger oss vingar att kunna uttrycka oss. Om något ord blir felstavat eller blir grammatiskt fel  i en mening har mindre vikt i sammanhanget. Svenskämnet är känsla, fantasi och skapande.

Eller som Tomas Tranströmer uttrycker det så träffande:

Inne bland snåren hördes ett mummel av ord på ett nytt språk: /vokalerna var blå himmel och konsonanterna var svarta kvistar och det talade så sakta över snön

Advertisements

About elilan

Medmänniska som gillar möten av olika slag. Blir lycklig av människor som ger mer energi än tar. Blir förbannad på intolerans och inskränkthet. Försöker lyssna mer än tala och tror att det kan leda till att jag blir en klokare människa.
This entry was posted in Skolfrågor and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s