Att testa av läsförmågan

Enligt Skolinspektionens genomlysning av de internationella läsundersökningarna PISA och PIRLS så är den samlade läsförmågan hos de svenska skolungdomarna sämre än genomsnittet.  I den förra PISA- undersökningen som gjordes 2009 (som hade fokus på läsförståelse) undersöktes 15-åringars läsförståelse i 66 länder. Förutom “vanlig text” så fanns den här gången ett tillägg på elektronisk text. Det framkommer dock inte hur den elektroniska texten var förskaffad.

Nu ska det göras en granskning i ett antal kommuner och skolor  i Sverige om hur det förhåller sig med läsfärdigheterna för åren 7-9.

Granskningen tar fasta på ett antal frågor:

  • Får eleverna i läsundervisningen ta del av olika texttyper?
  • Får eleverna bearbeta de texter som används på ett sätt som stimulerar deras läsutveckling och förmåga att förstå olika texttyper?
  • Får eleverna arbeta med digitala textförmedlande medier på ett sätt som gör att de utvecklar en förmåga att använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande?
  • Följer skola/läraren systematiskt upp elevers läsutveckling och tas uppföljningsresultaten tillvara i utvecklingen av läsundervisningen? ( ur Skolinspektionens kvalitetsgranskningsprojekt för år 7-9)
Jag blir mycket glad när jag läser  dessa frågeställningar och att Skolinspektionen trycker så mycket på det vidgade textbegreppet. Att vara läskunnig i dag är mycket större än att kunna läsa “klassiker” eller faktarapporter. Literacybegreppets vidd har äntligen börjat få  fotfäste.  Frågan är dock hur det ser ut i de andra ländernas läsundervisning? Hur “framme” är vi i ett tänkande kring det vidgade textbegreppet i förhållande till andra länder? Ligger vi före eller efter? Hur påverkar det mätresultatet i slutändan? 
Advertisements

About elilan

Medmänniska som gillar möten av olika slag. Blir lycklig av människor som ger mer energi än tar. Blir förbannad på intolerans och inskränkthet. Försöker lyssna mer än tala och tror att det kan leda till att jag blir en klokare människa.
This entry was posted in Skolfrågor and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s