Rörlig bild och sociala medier – verktyg för lärande!

Jag ser lärande som en socio-kulturell-praxis – tänkande, talande, läsande, lärande, problemlösande är inte sprungna ur en inre mental idévärld, utan måste förstås som aktiviteter.

Vad barn/ungdomar gör är viktigt för deras utveckling – inte vad de ”har i huvudet”. Jag är övertygad att det inre tänkandet föregås av ett yttre tänkande tillsammans med andra.

Med det förhållningssättet  till lärande tog  jag mitt avstamp för ett filmprojekt tillsammans med en niondeklass. Genom att använda rörlig bild hade jag även ambitionen att utveckla synen på textbegreppet. Hur kan man på ett roligt och kreativt sätt låta eleverna uttrycka sig på annat sätt än i typografiskt anpassade texter i svenskämnet?

Vad menas med att kunna läsa och skriva text i dag?

Hur umgås ungdomar med texter i och utanför klassrummets väggar?

Hur sker mötet mellan fritidens språkliga kultur och skolans? Är alla ”ryggsäckar” med erfarenhet lika mycket värda?

Förutom ovanstående parametrar på lärande och funderingar kring textbegreppet, deltog jag  på Skolbiodagen under Barn och ungdomsfilmfestivalen (BUFF) i Malmö, mars 2010. Jag var och lyssnade på en föreläsning av Bo Dahlbom som bl a är professor vid IT-universitetet i Göteborg. “Han pratade under rubriken ”När skolan inte längre är en byggnad” och om vilka nya krav det finns på skolutvecklingen i en värld av globalisering och allt snabbare teknikutveckling, när Internet förvandlar villkoren för näringsliv, arbete, utbildning och vardagsliv. ” (www.sfi.se)

Peppad och stärkt av många nya tankar kring skolans roll i dagens och framtidens samhälle drog jag gång detta  filmprojekt. Youtube fyllde fem år förra året och förutom en födelsedagshyllning så var det också ett sätt att lyfta fram sajtens stora genomslagskraft som socialt medium och filmdistributör. Det är  en sajt som dagens unga tillbringar mycket tid på under fritiden och syftet  var också att skolans värld skulle möta ungdomarnas egen textvärld.

Metoden var att eleverna i grupp skulle skapa en kortfilm som inte skulle vara mer än tre minuter lång och som sedan skulle läggas ut på Youtube för allmän visning. Vi kollade tillsammans på många Youtubefilmer och eleverna tipsade varandra om bra/mindre bra klipp och vad som skulle generera många visningar. Ett ämnesmål i svenska var att visa att de kunde använda sig av den rörliga bildens berättarspråk (kameravinklar, bildstorlek, dramaturgi ) på ett så effektivt sätt som möjligt. Vi hade tidigare under våren arbetat mycket med film/filmanalys och eleverna var väl bekanta med begrepp och uttryck kring  filmens berättande så det här blev också ett sätt att examinera deras kunskaper kring detta.  Mål och betygskriterier lades ut på vår gemensamma Facebooksida.

Efter publicering av filmerna på Youtube fick eleverna i uppdrag att marknadsföra sitt filmprojekt genom olika sociala medier som blogg, twitter, facebook, MSN osv. Under tiden som arbetet fortskred fick de reflektera över arbetsprocessen i gruppen samt att jag planterade lite olika allmänna frågor via Facebooks diskussionsforum under tiden som “läxa”.

I diskussionsforumet ville jag bl a undersöka deras förmåga att interagera med varandra och samtidigt ser på deras förmåga att reflektera över framtidens skola. Min tanke var att eleverna som ska verka i framtiden är de som borde vara de bästa att visionera om den.

En flicka 15 år uttryckte det så här: Jag tror skolan kommer att bli mer och mer digital. Varje elev har en egen dator osv. kanske till och med en telefon och elektrisk kalender/planner (eller vad det nu heter). Vissa lektioner kanske kommer att drivas hemifrån. Varje elev har en egen dator som de är kopplade till skolan med […] Men mer media/digital baserad undervisning tror jag på. Det är hundra gånger enklare att skiva arbeten på datorn än på papper. Man kan ändra och lägga till saker hur man vill. När man skriver på papper är inte det lika enkelt.

Vi avslutade arbetet med en filmfestival och naturligtvis kontroll av hur många visningar respektive film hade fått. Eleverna fick reflektera om varför vissa hade lyckats bättre än andra och kom fram till att ju fler sociala nätverk man hade desto bättre effekt. Nu blev inte just räkningen av filmvisningarna så stor grej utan eleverna var mer mån om att göra bra filmer och i efterhand var alla nöjda med sin insats. Många nya insikter utvecklades, både hos eleverna och hos mig som pedagog. Här är ett bidrag på en  film som en grupp producerade (stop motion):

Vilka lärdomar gav då detta arbete?

Eleverna stimulerades till eget skapande genom arbetet med filmen och fick berätta sina historier med ett medium som de var väl bekanta med. ”Jag har lärt mig mycket. Bland annat att det är väldigt svårt att göra en bra film, svårt att komma på en bra idé och att få allting som man vill. Men jag tycker ändå att resultatet blev över förväntan. Det duger helt klart!” (flicka 16 år). 

Eleverna fick träna på att utveckla sitt samarbete i grupp samtidigt som de fick reflektera över olika samarbetsprocesser. ”Samarbetet har varit bra, tycker jag. Lite slamsigt ibland, dålig koncentration osv. men det har fungerat rätt bra ändå. Vi var ganska många i gruppen, men jag tycker vi har fixat det bra ändå. T.ex. delade vi upp oss och gjorde olika grejer, som var lika viktiga för projektet”  (flicka 16 år)

”När arbetet finns på FB har jag kunnat göra läxorna och fritidsbestyr på samma ställe, vilket är bra. Då behöver man inte ha uppe flera olika fönster på datorn” (flicka 15 år)

Samarbetet i gruppen är väl sådär. När vi väl ska filma går det bra men före det går det hyfsat, det blir oftast att det ändras manus och folk ska inte göra det man skulle och vill inte ställa upp ifall någon är borta.” (pojke 15 år)

Eleverna fick möjlighet att producera  ett ”skarpt projekt” som sträckte sig utanför klassrummets ram, samtidigt som de fick tillägna sig kunskap om mediers språk och funktion när de skulle marknadsföra sin film i olika sociala medier. ”E och M tog tag i planeringen av marknadsföringen. Idén var att skriva saker som “dålig film” för att få många tittare. Den planen höll  dock inte så bra, men resultatet blev väldigt bra ändå. Vi har snabbt fått många visningar.

”jag tänker att vi ska sprida filmen via facebook , bilddagboken , apberget, pixbox också. Sen så kan man berätta åt folk man känner samt skicka sms åt många.Via släkten kan man sprida den också om man vill ha många visningar kan man spammmmmaa den :D”(pojke 15 år)

Sammanfattningsvis kan jag säga som Lev Vygotskij sade i samband med “utvecklingens allmänna lag”:

”Tillgång till andra människor är det nav som all utveckling snurrar kring” 

Advertisements

About elilan

Medmänniska som gillar möten av olika slag. Blir lycklig av människor som ger mer energi än tar. Blir förbannad på intolerans och inskränkthet. Försöker lyssna mer än tala och tror att det kan leda till att jag blir en klokare människa.
This entry was posted in Skolfrågor and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s