Vad innebär lärarlegitimation?

Just nu i denna stund diskuteras och beslutas det i riksdagen huruvida lärarna ska få en legitimation eller inte. När man går igenom Regeringens proposition om detta så är förslaget att du som nyutbildad lärare eller förskollärare ska ha “tjänstgjort minst ett läsår eller motsvarande på heltid med stöd av en mentor (introduktionsperiod)”

Att få ha en mentor som nybliven lärare låter som en bra och vettig tanke, men vad innebär det för den lärare som ska utses som mentor och vad kommer det att ingå i detta mentorsskap? Kommer man automatiskt att få utbildning inom detta?  Blir det rektor som kommer att utse de personer han/hon tycker är lämpliga för ändamålet? Utifrån vilka grunder?

Det är många frågor som poppar upp, men det är ett stort och viktigt ansvar att ta på sig ett dylikt arbete där man ska stötta och vägleda en annan människa in i ett yrke. Att vara mentor är inte detsamma som att vara handledare, eller? För mig rymmer begreppet ett mycket mer ansvarsfullt uppdrag, där fokus ligger på en mer lyssnande och stöttande roll.

Jag kanske är cynisk och snäv i mina tankegångar men tyvärr  befarar jag att detta blir ytterligare ett “arbetsområde” som läggs på de andra  utanför undervisningstiden.

Advertisements

About elilan

Medmänniska som gillar möten av olika slag. Blir lycklig av människor som ger mer energi än tar. Blir förbannad på intolerans och inskränkthet. Försöker lyssna mer än tala och tror att det kan leda till att jag blir en klokare människa.
This entry was posted in Skolfrågor and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s