Vem är bildad?

Debatten om bildning har tagit fart igen. Vad är det att vara bildad? Litteraturprofessorn Ebba Witt Brattström  menade i senaste Debatt på SVT att bildning är att ha förtrogenhet med sin historia – att veta vilka personligheter och skeenden som genomsyrade tänkandet från antiken genom medeltid fram till nutid (och då pratade hon bara om det västerländska tänkandet). Detta för att vi ska ha känna att vi har en gemensam rymd, att det finns ett kitt mellan unga och gamla som förenar.

Visst kan jag hålla med om att det är viktigt att knyta ihop sig själv med historien, annars blir man rotlös som människa, men jag är helt emot att man i skolan ska ha en gemensam litterär kanon där någon ska bestämma vad mina elever ska läsa under svensklektionerna. Vilka och vems värderingar ska genomsyra min undervisning? Jan Björklunds?

Genast uppstår frågor om vad som exempelvis är bra och stor litteratur och dålig och trivial litteratur. Man (de som har makt över kulturen) delar in olika kulturella yttringar såsom exempelvis litteratur och film i folkligt och icke-folkligt där det icke-folkliga av någon anledning är mer värt än det folkliga. Gillar man att se på Die Hard och läsa Camilla Läckberg så tillhör man den folkliga skaran utan något större djup i resonemang och läser man Hertha Müller och ser på filmer av Kieslowski så platsar man under en smalare och mindre folklig skara, som av någon anledning anses bättre i smala kulturella kretsar.

Denna kultursyn anser jag är segregerande och skapar bara onödiga barriärer. Att införa mer kunskap i skolan med en litterär kanon som bygger på högkulturella referenser (för det är väl det som är tänkt??) är att fjärma sig människor, framförallt ungdomar.

Jag anser att riktig bildning är att både  läsa nobelpristagare och se Die Hard. Det ena behöver inte förta det andra. Det handlar om trovärdighet. Det är jättekul att jobba med Shakespeares texter och se att dessa fortfarande kan tala till oss även i dag, men det är lika viktigt att låta ungdomar läsa texter som de känner att de får välja för att skapa lust  till vidare läsning. Det är också lika viktigt använda texter som bloggar och Facebook på lektionerna för att diskutera vilken roll av sig själv man presenterar i dylika medier och vilka konsekvenser det kan få.  Hur ska man kunna närma sig eleverna och deras  intressevärldar om man anser att ungdomars populärkulturella referenser har för låg status och inte har med skolan att göra?  A och O är väl att skapa relationer?

Att vara bildad är befinna sig i alla kulturella  fält utan att fördöma det ena eller det andra.

Advertisements

About elilan

Medmänniska som gillar möten av olika slag. Blir lycklig av människor som ger mer energi än tar. Blir förbannad på intolerans och inskränkthet. Försöker lyssna mer än tala och tror att det kan leda till att jag blir en klokare människa.
This entry was posted in Skolfrågor and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s